בריאות ורפואה

נפגעי עבודה ? מגיע לכם קצבה מביטוח לאומי

פגיעה בעבודה, אשר בעקבותיה האדם הנפגע זכאי לזכויות שונות מהמוסד לביטוח לאומי, הינה פגיעה אשר מוגדרת כתאונת עבודה או מחלת מקצוע, על פי תקנות הביטוח הלאומי. על פי ההגדרה:

תאונת עבודה – תאונה תוך כדי עבודה או בעקבות עבודה, כולל תאונות אשר התרחשו בדרך אל העבודה או בדרך חזרה ממנה.
מחלת מקצוע – מחלה אשר האדם חלה בה בעקבות העבודה שלו, והיא נכללת ברשימה של מחלות אשר מוגדרות בחוקי הביטוח הלאומי לנפגעי עבודה.

אדם כזה יהיה זכאי לזכויות שונות וקצבאות או מענקים מהביטוח הלאומי, בהתאם לחומרת הפגיעה ובהתאם למצב שלו, כפי שייקבע על ידי וועדה רפואית של הביטוח הלאומי.

 

נפצעת ? חלית במקום עבודתך ? בדוק את הזכויות המגיעות לך
אדם הנפגע או חלה במקום עבודתו זכאי לקבלת קצבה מביטוח לאומי – לבדיקת זכאות מלא/י את הפרטים :מהן הזכויות המגיעות לנפגעי עבודה?

כאמור, ישנן זכויות רבות ושונות אשר להן יכול להיות זכאי אדם אשר מוגדר כנפגע עבודה, כמובן, בהתאם למצב שלו. בין הזכויות הללו כלולות הזכויות הבאות:

תשלום דמי פגיעה – תשלום אשר מוענק כפיצוי על אבדן שכר או הכנסה. תשלום זה מוענק רק לאדם אשר איננו יכול לעבוד יותר, כתוצאה מהפגיעה.
טיפול רפואי – אדם אשר מוגדר בתור נפגע עבודה זכאי לקבלת טיפול רפואי חינם למשך כל הזמן הדרוש לו. בכדי לקבל את הטיפול הרפואי בחינם, שכיר צריך להגיש אל קופת החולים טופס הפניה מהמעסיק לקבלת טיפול רפואי (ב.ל. 250); ואילו עצמאי יקבל טופס בקשה לטיפול רפואי בקופת החולים (ב.ל. 283). כמובן, סוג הטיפול ומשך הזמן ייקבע על ידי הרופא המטפל בקופת החולים.
גמלת נכות מעבודה – קצבה או מענק אשר ניתנים לאדם המוגדר כנפגע עבודה והמוסד לביטוח לאומי הכיר את התביעה שלו לקבלת דמי פגיעה, ובנוסף, נותרה לו נכות בעקבות אותה פגיעה. כמובן, גובה הקצבה או המוענק נקבעים על ידי וועדה רפואית של הביטוח הלאומי.
בני משפחה – בני משפחה (אלמן או אלמנה, ילדים או בני משפחה אשר נפגע היה מפרנס אותם) של אדם אשר נפגע בעבודה ונפטר כתוצאה מכך, יכולים להיות זכאים לקבלת קצבה או מענק מהביטוח הלאומי.