בריאות ורפואה

קצבה מביטוח לאומי לפנסיה מוקדמת ובעיות בריאות

אנשים אשר יוצאים לפנסיה מוקדמת עקב בעיות בריאות, זכאיים לקצבאות שונות וזכויות רבות מהמוסד לביטוח לאומי, הטבות אשר יכולות לאפשר להם להתנהל בחיי היום יום בצורה הרבה יותר נוחה מבחינה כלכלית ולא להיכנס לחובות או מצב כלכלי קשה עקב היציאה אל הפנסיה המוקדמת. ישנן קצבאות רבות ומגוונות להן יכול להיות זכאי אדם אשר יוצא אל פנסיה מוקדמת מסיבה בריאותית, ולכן חשוב שיגיש את הבקשה בזמן ויצרף אליה כל מידע על הסיבות בגללן הוא יוצא לפנסיה, מידע אשר יאפשר למוסד לביטוח לאומי להעניק לו את הקצבאות המגיעות לו בצורה מלאה.

 

יצאת לפנסיה מוקדמת עקב בעיות בריאות ?
 עובד שיצא לפנסיה מוקדמת כתוצאה ממחלה או בעיה רפואית זכאי לקבלת קצבה מביטוח לאומי! לבדיקת זכאות מלא/י פרטים:פטורים מתשלום דמי ביטוח

ישנם כמה סוגים של מקבלי פנסיה אשר פטורים מתשלום של דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מתוך הפנסיה אותה הם מקבלים, הסוגים הללו הם:

✔ אנשים אשר כבר הגיעו אל גיל הפרישה.
✔ אישה נשואה אשר איננה עובדת, ובעלה הינו מבוטח – גם אם היא עדיין לא הגיעה אל גיל הפרישה.
✔ אדם אשר פרש לגמלאות החל מה2 לחודש והלאה – באותו החודש לא ינוכו דמי ביטוח לאומי מהפנסיה שלו, רק מהחודש שאחריו והלאה.
✔ אדם אשר מקבל פנסיית שארים – פנסיה אשר משולמת לשארים של אדם שכבר יצא לגמלאות.

אנשים אלו יהיו זכאיים לפטורים מתשלום של דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות בכל מקרה.
לעומתם, אנשים אלו יהיו זכאים לפטורים הללו רק אם יגיעו למשלם הפנסיה אישור חתום על מצבם ועל הפטור המגיע להם מהמוסד לביטוח לאומי:

✔ אלמנה אשר מקבלת מהביטוח הלאומי קצבת שארים או קצבה של נפגעי עבודה.
✔ אדם נכה אשר מקבל קצבת נכות כללית.
✔ אדם אשר ההכנסה החודשית שלו בתור שכיר עולה על מקסימום ההכנסה המירבית לתשלום של דמי ביטוח (אשר החל מה1.1.2014 עומד על 43,240 ₪.
✔ אדם אשר ההכנסה שלו בתור עצמאי עולה על מקסימום ההכנסה המירבית לתשלום של דמי ביטוח (אשר החל מה1.1.2014 עומד על 43,240 ₪.
✔ אדם אשר איננו תושב קבוע במדינת ישראל, על פי המוגדר בחוק.